Smerter i en tand efter påsætning af krone

En kronebehandling har til formål at styrke og beskytte den resterende del af en tand, som er svækket eller beskadiget grundet forskellige tandproblematikker. Ikke desto mindre kan der opstå et andet problem, når en tand har fået en krone: Smerter.

Smertefri efter 7 dage

Kronebehandling indebærer blandt andet, at tanden slibes for at få den rette form til påsætning af en krone. Under denne slibning fjernes betydelige mængder af tanden, og dette er også årsagen til, at der mange gange opstår mindre smerter eller ubehag efter endt behandling.

Smerterne omfatter typisk øget temperaturfølsomhed, ømhed i tandkødet omkring den behandlede tand og smerter i forbindelse med tygning. Disse gener er almindelige, og alle symptomerne er i de fleste tilfælde forsvundet efter en uge.

Vedvarende smerter

Hvis du har smerter i en tand længe efter at have fået en krone, er det et tegn på, at noget er galt. Vedvarende smerter kan skyldes beskadigelse af tandens rod eller påvirkning af nerven. Hvis der er en overset åbning ind til tandens nervekammer, kan påsætning af en krone betyde, at der skabes et tryk i tanden, når eventuel betændelse ikke kan få afløb. Dette opleves som smerter i en tand efter at have fået en krone.

I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at rodbehandle tanden. Vi vil naturligvis undersøge, i hvilket omfang nerven er blevet beskadiget, og på denne baggrund beslutte, hvilken behandling der egner sig bedst.

Er din krone for høj?

Ømhed er et af de tydeligste tegn på, at din krone er for høj. Hvis du har smerter i en tand efter påsætning af krone, og denne smerte eller ømhed skyldes, at kronen er for høj, kan vi foretage mindre efterjusteringer. Dét får kronen til at sidde bedst muligt i munden.