Behandlingsgaranti

Vi giver naturligvis garanti på vores ydelser.

 

Garantien forudsætter, at du overholder dine regelmæssige eftersyn hos os, og følger tandlægens eller tandplejerens anvisninger.

 

Der er ingen dækning ved forsømmelse af hygiejne, ulykke eller sygdom. Misligholdelse af tandsættet medfører bortfald af garantien.

 

Normalt holder kroner meget længe. Vi har mange patienter med kroner, der har holdt i over 35 år.

 

Tænderne belastes af mange forskellige faktorer – størrelsen og placeringen i munden – tandens tilstand inden kronefremstilling – bidkraften – antal tænder i munden, og måske det allervigtigste: din generelle mundhygiejne.

 

Implantater

 

Vi tilbyder 5 års garanti på implantatoperationen. Det betyder, at hvis implantatet mistes inden for garantiperioden, får du et nyt uden beregning. Hvis ikke det er muligt, får du refunderet det fulde beløb.

 

Kroner og broer

 

Vi tilbyder 5 års garanti på: kroner, broer. Inden for garantiperioden reparerer vi disse uden beregning for dig. De tilslebne tænder, hvor vi sætter kroner, broer på er ikke omfattet af garantien.

 

Fyldninger

 

Vi giver 2 års garanti på fyldninger. Tabte fyldninger laves om uden beregning inden for garantiperioden.

 

Rodbehandling

 

Det er desværre ikke muligt at garantere, at alle rodbehandlinger virker, da det afhænger meget af den enkelte tand. Derfor giver vi ikke garanti på rodbehandlinger, men vores erfaring er, at 90% af alle rodbehandlinger lykkedes.