Find vej

Parkering

Parkering i Friis center, indkørsel via Nyhavnsgade, brug udgang nytorv. Husk billet eller dankort til at lukke døren op til parkeringshuset ved returnering til bilen, på den måde er det ikke nødvendigt at gå igennem centret.

En anden parkerings mulighed er Saurs Plads, Indkørsel via Toldstrupsgade, vælg passagen til Løkkegade og drej op til venstre på Nørregade, indgang via porten.

Aalborg City Live parkerings kort

Aalborg city live app